Letné prázdniny

Centrum voľného času v Novákoch oznamuje rodičom, že pripravuje pre deti denné letné aktivity v nasledovných termínoch: Rekreačno – športové aktivity / denný tábor / Termíny: 1. turnus : 1.7.2024 – 4.7.2024 / poplatok 100 € – 4 dni / 2. turnus: 8.7.2024 – 12.7.2024…

Informácia pre zákonných zástupcov detí

Dňom 1.1.2024 nadobudlo účinnosť Všeobecné záväzné nariadenie mesta Nováky č. 8/2023 o určení výšky príspevku od zákonných zástupcov detí/ žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území mesta Nováky. Na čiastočnú úhradu nákladov v CVČ je príspevok určený nasledovne:

Výroba adventných vencov

Centrum voľného času v Novákoch pozýva všetky ženy a deti na tradičné tvorivé dielne so zameraním na výrobu adventných vencov a vianočných ozdôb s pani Alenkou Mokrou. So sebou si prineste materiál, ktorý chcete použiť na výrobu dekorácie, hlavne polystyrénový, alebo slamený kruh, sviečky, vetvičky,…

Súťaž gymnastiek

Dňa 11.a 12. novembra 2023 sa v Liptovskom Mikuláši konali Majstrovstvá Slovenska junioriek a senioriek A program. Medzi najlepšie gymnastky sa prebojovala Timea Žiaková, ktorá sa umiestnila na 7. mieste. V zostave s kuželami obsadila 4. miesto a v zostave so stuhou 5. miesto. V…

Informácie o prvých stretnutiach krúžkov

Moderný tanec : 3.10.2023 o 16,00 hod. v CVČ Plávanie : 3.10.2023 o 13,30 hod. v NCVP Nováky Rybársky krúžok : 6.10.2023 o 15,00 hod. v CVČ Šikovníček : 3.10.2023 o 16,00 hod. v CVČ Pilates : 3.10.2023 o 17,30 hod. v CVČ Joga :…

Oznam

Centrum voľného času v Novákoch informuje rodičov, že z dôvodu veľkého záujmu o krúžok moderná gymnastika je prihlasovanie detí uzavreté, nakoľko kapacita priestorových možností je obmedzená. Ďalší záujemcovia budú ako náhradníci v prípade uvoľnenia miesta.

Majstrovstvá Slovenska

A je to tu! Máme Majsterku Slovenska! Na Majstrovstvá Slovenska v katogórii C , ktoré sa konalo v dňoch 3.- 4 .6.2023 v Nitre sa prebojovalo 5 gymnastiek. Birošíková Natália / kategória nádeje/ obsadila 1. miesto. Chlpeková Emma / kategória ml. žiačky/ obsadila 5. miesto,…

Súťaž o Pohár Strednej športovej školy v Nitre

Dňa 2.6.2023 sa 25 dievčat modernej gymnastiky z CVČ Nováky zúčastnilo súťaže v Nitre, kde dosiahli pekné výsledky: V kategórii A junioriek obsadila Timea Žiaková 2. miesto V kategórii B senioriek Martišová Ľubica obsadila 2. miesto Kategória B ml. žiačky Divékyová Linda 1.miesto Bartolenová Kristína…

Tvorivé dielne v CVČ

Centrum voľného času v Novákoch pozýva verejnosť na tvorivú dielňu so zameraním na výrovu veľkonočných ozdôb s pani Alenkou Mokrou, ktorá sa bude konať dňa 4.4.2023 / utorok/ o13,30 hod .v CVČ. So sebou si prineste prútené, alebo slamené venčeky, stužky, vajíčka, kuriatka, prírodný materiál…

LETNÉ PRÁZDNINY

Centrum voľného času v Novákoch oznamuje rodičom, že pripravuje pre deti denné letné aktivity v nasledovných termínoch: Termíny: 1. turnus: 3.7.2023 – 7.7.2023 / poplatok 100€ – 4dni/ rekreačno- športové aktivity / denný tábor/ divadelné sústredenie / tvorivá dramatika/ sústredenie gymnastiek 2. turnus: 10.7.2023 –…

Poplatok za krúžky od 1.2.2023

Na základe VZN č. 1/2023 o určení výšky príspevku od zákonných zástupcov detí/ žiakov a dospelých na čiastočnú náhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území mesta Nováky od 1.2.2023 je mesačný príspevok v CVČ určený nasledovne: a/ mesačný príspevok za krúžok 10€ b/…

Výroba adventných vencov

Centrum voľného času v Novákoch pozýva všetky ženy a deti na tradičné tvorivé dielne so zameraním na výrobu adventných vencov a vianočných ozdôb s pani Alenkou Mokrou. So sebou si prineste materiál, ktorý chcete použiť na výrobu dekorácie, hlavne polystyrénový, alebo slamený kruh, sviečky, vetvičky,…

Oznam

Oznamujeme záujemcom o rybársky krúžok, že prvé stretnutie sa uskutoční dňa 18.11.2022 o 15,00 hod. v CVČ. Pozvanie platí aj pre nových, ešte neprihlásených záujemcov.

Zmena termínu

Plánovaný termín na stretnutie s deťmi sa 8.9.2022 /štvrtok/ neuskutoční, náhradný termín je 13.9.2022 /utorok/ o 16,30 hod. v Centre voľného času v Novákoch. Ďalšie stretnutie 20.9.2022 /utorok/ zostáva v platnosti. Ďakujeme.

Testovanie nových gymnastiek

Dňa 8.9.2022 /štvrtok/ a v utorok 20.9.2022 o 16,30hod.v Centre voľného času Nováky bude stretnutie malých nových gymnastiek vo veku 5.-7. rokov s pani trénerkou, kde si otestuje ich pohybovú zdatnosť. Na cvičenie si prineste legíny a tričko. Tešíme sa na stretnutie.

Pohár Slovenska v modernej gymnastike

Dňa 18.6.2022 sa uskutočnil Pohár Slovenska v modernej gymnastike kategórie C , na ktorý sa kvalifikovalo 10 najlepších gymnastiek vo svojej vekovej kategórii z celého Slovenska. Z Centra voľného času Nováky sa do tejto súťaže prebojovali 3 dievčatá. Rebecca Homolová vybojovala krásne 2. miesto, Emma…

Mestské tábory s dennou dochádzkou

Centrum voľného času v Novákoch oznamuje rodičom, že pripravuje pre deti mestské tábory s dennou dochádzkou a to prednostne pre deti 1.-4. ročníka. Termíny: 1.turnus : 4.7 .- 8.7.2022 / poplatok 80€ – 4 dni/ 2.turnus: 11.7. – 15.7.2022 / poplatok 100€ – 5 dní/…

Pokračovanie v činnosti

Centrum voľného času v Novákoch pokračuje vo výchovno-vzdelávacej činnosti vo všetkých záujmových krúžkoch podľa rozvrhu od pondelka 10.1.2022. Pri nástupe je potrebné priniesť vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa o bezpríznakovosti, ktoré je k dispozícii na stránke www: minedu.sk, alebo v CVČ. Informácie na tel. čísle: 046…

Rozhodnutie

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods.8 zákona č.245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon/ s účinnosťou od 29.novembra 2021 do 9.januára 2022 mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času. Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia v termíne…

Slovenský Pohár v modernej gymnastike

V sobotu 13.11.2021 sa v Prešove uskutočnil Slovenský Pohár v modernej gymnastike v C kategórii. Zo Západu Slovenska medzi päť najlepších sa prebojovali tri gymnastky Amy Janšáková, Emma Lazarčíková a Natália Birošíková, ktoré trénujú v Centre voľného času Nováky / Emka z 2. miesta, Amy…

Informácie k výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ od 8.11.2021

Od 8.11.2021 je okres Prievidza v bordovej fáze -II. stupeň ohrozenia. Individuálne vzdelávanie pokračuje prezenčnou formou podľa platného rozvrhu. Skupinové vzdelávanie / záujmové krúžky/ pokračuje prezenčnou formou v menších skupinách podľa pokynov vedenia CVČ a vedúcich krúžkov.

Informácie o letnej činnosti

Centrum voľného času v Novákoch oznamuje rodičom, že pripravuje pre deti mestské tábory s dennou dochádzkou a to prednostne pre deti 1.-4. roč. Termíny: 1. turnus: 6.7.-9.7.2021 / poplatok 50€ – 4 dni/ 2. turnus: 12.7.-16.7.2021 / poplatok 60€ – 5 dní/ Program je zameraný…

Pokračovanie činnosti CVČ

Od pondelka 10. mája 2021 pokračuje výchovno-vzdelávacia činnosť v CVČ vo všetkých záujmových krúžkoch podľa rozvrhu z októbra 2020. Pri nástupe je potrebné priniesť vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti, ktoré je k dispozícii na stránke www.minedu.sk, alebo v CVČ. Informácie získate aj na tel….

Rozhodnutie zriaďovateľa

Na základe opatrenia krízového štábu OÚ Prievidza a odporučenia RÚVZ Bojnice zo dňa 4.2.2O21 z dôvodu vysokého nárastu pozitívne testovaných pacientov na COVID-19 Mesto Nováky ako zriaďovateľ vydáva ROZHODNUTIE ZRIAĎOVATEĽA č.12/2O21 S účinnosťou od 5.2.2O21 do 21.2.2O21 mimoriadne prerušuje prevádzku škôl a školských zariadení všetkých…

OZNAM

Minister školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu, alebo mimoriadnej situácie

Informácie o letnej činnosti

Oznamujeme rodičom, že pripravujeme pre deti mestské tábory s dennou dochádzkou v nasledovných termínoch. 1.turnus: 6.7. – 10.7.2020 / poplatok 50€ / 2.turnus: 13.-17.7.2020 /poplatok 50€/ Prihlásiť dieťa do tábora a uhradiť poplatok môžete priamo v CVČ na Ul. J.C.Hronského 356/2 do 26.6.2020 od 8,30-…

Shopping cart

close