Informácie o letnej činnosti

Centrum voľného času v Novákoch oznamuje rodičom, že pripravuje pre deti mestské tábory s dennou dochádzkou a to prednostne pre deti 1.-4. roč.
Termíny: 1. turnus: 6.7.-9.7.2021 / poplatok 50€ – 4 dni/
2. turnus: 12.7.-16.7.2021 / poplatok 60€ – 5 dní/
Program je zameraný na rekreačné, športové a oddychové aktivity, tvorivé dielne, zábavnú angličtinu a iné.
Poplatok zahŕňa stravovanie a poistenie dieťaťa, materiál na aktivity s animátormi.
Aktivity sú zabezpečené od 6,00 – 16,00 hod.
V prípade záujmu môžete svoje dieťa predbežne prihlásiť na adresu: cvcnovaky@post.sk
Informácie aj na tel. čísle: 046 5461 227
Prihlásiť dieťa a uhradiť poplatok je potrebné v CVČ Nováky do 25.6.2021 v čase od 8,30-16,00 hod.

Shopping cart

close