Letné prázdniny

Centrum voľného času v Novákoch oznamuje rodičom, že pripravuje pre deti denné letné aktivity v nasledovných termínoch:

Rekreačno – športové aktivity / denný tábor /

Termíny: 1. turnus : 1.7.2024 – 4.7.2024 / poplatok 100 € – 4 dni /

2. turnus: 8.7.2024 – 12.7.2024 / poplatok 125€ – 5 dní/

3. turnus: 5.8.2024 – 9.8.2024 / poplatok 125 € – 5 dní/

4. turnus: 12.8.2024 – 16.8.2024 / poplatok125 € – 5 dní/

Sústredenie gymnastiek:

1. turnus: 1.7.2024 – 4.7.2024 / poplatok 100 € – 4dni/

2. turnus: 8.7.2024 – 12.7.2024 / poplatok 125 € – 5 dní/

3. turnus: 19.8.2024 – 23.8.2024 / poplatok 125 € – 5 dní/

Program je zameraný na rekreačné, športové a oddychové aktivity, tvorivé dielne, zábavnú angličtinua iné.

Poplatok zahŕňa stravovanie a poistenie dieťaťa, materiál na aktivity s animátormi.

Aktivity sú zabezpečené od 6,00 – 16,00 hod.

V prípade záujmu môžete svoje dieťa predbežne prihlásiť na adresu: cvc@ cvcnovaky.sk

Informácie aj na telefónnom čísle : 046 5461 227

Záväzné písomné prihlášky sú k dispozícii v CVČ Nováky, alebo na webovom sídle CVČ

Poplatok je potrebné uhradiť do 14.6.2024 na účet: SK 37 5600 0000 0090 1756 3003

Shopping cart

close