Číslo
fakrúry
DodávateľPredmetCelková
cena
MenaDátum
vystavenia
1/2020SOMI
B.Bystrica
konzultačné hodiny - ochrana osobnýh údajov50EUR08.01.2020
2/2020VEMA s.r.o.aplikácia Vema96EUR17.01.2020
3/2020Slovak Telekomuhrada hovorov - pevná linka
58,90EUR01.02.2020
4/2020SOMI B.Bystricakonzultačné služby50EUR06.02.2020
5/2020Slovakia Telekomuhrada hovorov - mobil15.10EUR08.02.2020
6/2020RAABE s.r.o.výchovný program43.06EUR12.02.2020
7/2020VEMA s.r.o.konzultacie128.16EUR19.02.2020
8/2020Stanislav Pech AQUAslužby PC63.76EUR29.02.2020
9/2020SOMI
B.Bystrica
služby ochrana os.údajov50EUR03.03.2020
10/2020DOXX , s.r.o.
stravné lístky358EUR22.01.2020
11/2020DOXX, s.r.o.stravné lístky410EUR10.02.2020
12/2020Základná škola Novákyelektrika január58,08EUR17.02.2020
13/2020Základná škola
Nováky
teplo január627,56EUR17.02.2020
14/2020Základná škola
Nováky
prenajom priestorov
január
229,33EUR17.02.2020
15/2020Slovak Telekomuhrada hovorov - mobil10,14EUR08.03.2020
16/2020DOXX, s.r.o.stravné lístky424,80EUR13,03,2020
17/2020Základná škola
Nováky
elektrika február 58,08EUR15.03.2020
18/2020Základná škola
Nováky
teplo február629.83EUR15.03.2020
19/2020Základná škola
Nováky
prenájom priestorov229,33EUR15.03.2020
20/2020CBS, s.r.o.kniha - reprezentácia390,50EUR14.04.2020
21/2020BP- COMslužby BOZP21,00EUR31.03.2020
22/2020SLovak Telecomuhrada hovorov -pevná linka40,00EUR01.03.2020
23/2020Stanislav Pech AQUAslužby PC78,76EUR31.03.2020
24/2020Lemon sportučebné pomocky102,70EUR01.04.2020
25/2020SOMI Aplicationskonzultačné služby OOU50,00EUR02.04.2020
26/2020Slovak telecomuhrada hovorov -
pevná linka
40,00EUR01.04.2020
27/2020Slovak telecomuhrada hovorov -
mobil
14,99EUR08.04.2020
28/2020Základná škola Novákyelektrika marec58,08EUR15.04.2020
29/2020Základná škola Novákyteplo marec565,09EUR15.04.2020
30/2020Základná škola Novákyprenájom priestorov 229,33EUR15.04.2020
31/2020VEMA, s.r.o.nahratie licencie- mzdový program96,00EUR16.04.2020
32/2020Slovenská gymnastická federáciačlenský príspevok238,00EUR17.04.2020
33/2020DOXX, s.r.o.stravné lístky147,60
EUR21.04.2020
34/2020Stanislav Pech AQUAtoner39,80EUR07.05.2020
35/2020SLovak telecomuhrada hovorov - pevná linka40,00EUR01.05.2020
36/2020Slovak telecomuhrada hovorov - mobil28,90EUR08.05.2020
37/2020Základná škola Novákyelektrika apríl58,08EUR15.05.2020
38/2020Základná škola Novákyprenájom priestorov229,33EUR15.05.2020
39/2020Základná škola
Nováky
teplo apríl276,76EUR15,05,2020
40/2020DOXX, s.r.o.stravné lístky163,60EUR01,06,2020
41/2020Slovak telecomuhrada hovorov - pevná linka40,00EUR04,06,2020
42/2020Základná škola
Nováky
teplo vyučtovanie r.2019146,51EUR08.06.2020
43/2020Slovak Telecomuhrada hovorov - mobil10,00EUR15.06.2020
44/2020Základná škola Novákyelektrika máj58,08EUR15.06.2020
45/2020Základná škola Novákynájom máj229,33EUR15.06.2020
46/2020Základná škola Novákyteplo máj225,63EUR15,06,2020
47/2020SOMI Aplicationsochrana osobných údajov100,00EUR25,06.2020
48/2020Smondeková Mária PLUSčistiace prostriedky147,97EUR25,06.2020
49/2020BP COMslužby BOZP21,00EUR30.,06.2020
50/2020Stanislav Pech AQUAslužby PC10,00EUR01,06,2020
51/2020Slovak Telecom a.s.uhrada hovorov - pevna linka40,00EUR01,07,2020
52/2020Základná škola Novákyvodné stočné66,35EUR01,07,2020
53/2020SOMI Aplicatiaonsochrana osobných údajov50,00EUR01,07,2020
54/2020Slovak Telecomuhrada tel.hovorov - mobil10,00EUR08,07,2020
55/2020VEMA s.r.o.licencia - mzdový program96,00EUR10,07,2020
56/2020Švec Vladimír - FULL HOUSEobedy - letný tábor395,50EUR10,07,2020
57/2020DOXX, s.r.o.stravné lístky412,80EUR10,07,2020
58/2020Slovenská gymnastická federáciapoplatok za seminar120,00EUR13,07,2020
59/2020Základná škola Novákyelektrika jún58,08EUR15,07,2020
60/2020Základná škola Novákynájom jún229,33EUR15,07,2020
61/2020Základná škola Novákyteplo jún239,86EUR15,07,2020
62/2020Základná škola Novákyvodné stočné66,35EUR15,07,2020
63/2020Základná škola Novákynájom júl239,00EUR15,07,2020
64/2020Švec Vladimír FULL HOUSEobedy letný tábor350,00EUR17,07,2020
65/2020SLovak Telecom a.s.uhrada tel. hovorov - pevna linka44,99EUR01,08,2020
66/2020Slovak Telecom a.s.uhrada tel.hovorov - mobil14,99EUR08,08,2020
67/2020Základná škola Novákyelektrika júl58,08EUR15,08,2020
68/2020Základná škola Novákynäjom júl229,33EUR15,08,2020
69/2020Základná škola Novákyteplo júl225,53EUR15,08,2020