PONUKOVÝ LIST ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV na šk. rok 2021/2022

 

 

Prihlášky sú k dispozícii v CVČ Nováky, alebo na webovom sídle CVČ.

Zápisné do krúžkov je 2,-€ mesačne (18,-€ na šk. rok ) a treba ho uhradiť  v CVČ v Novákoch na Ul. J. C. Hronského do 30.9.2021 súčasne s prihláškou. Informácie o prvých stretnutiach krúžkov budú zverejnené na stránke www.cvcnovaky.sk. 

Bližšie informácie získate v CVČ Nováky ,na tel. čísle 5461 227, alebo na adrese : cvcnovaky@post.sk

 

    Rybársky krúžok-začiatky rybolovnej techniky a získanie rybárskeho lístka

Tenisový krúžok      

Plávanie pre žiakov 1.-4. ročníka

Futbalový krúžok pre žiakov ZŠ -prípravka  / pre deti vo veku od 6 do 11 rokov/.

Futbalový krúžok pre dievčatá -žiačky ZŠ od 1. – 9. roč.

Vodné pólo pre žiakov ZŠ a SŠ 

Moderná gymnastika pre dievčatá MŠ a ZŠ

Joga pre dospelých

Relaxačné cvičenia pre ženy

Pilates – cvičenia pre dospelých

 

 

Šikovníček  – výtvarné techniky a ručné práce pre deti MŠ

Výtvarno-umelecká činnosť pre deti od 6 rokov

Astronomický krúžok pre žiakov ZŠ a SŠ

Lukostreľba pre žiakov ZŠ a SŠ

Moderný tanec pre chlapcov a dievčatá

Ľudový tanec pre deti MŠ a ZŠ

Divadelný krúžok pre chlapcov a dievčatá

 

 

Angličtina pre deti MŠ a ZŠ

Angličtina pre žiakov 1. a 2. ročníka

Doučovanie a konzultácie z AJ pre žiakov ZŠ

 

 

 

Shopping cart

close