PONUKOVÝ LIST ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV na šk. rok 2018/2019

 

Zápisné do krúžkov je 2,-€ mesačne (18,-€ na šk.rok ) a treba ho zaplatiť  v CVČ. Otvorenie krúžkovej činnosti bude v CVČ Nováky 28.9.2018 / piatok/ o 16,00 hod.v CVČ. Nováky.

        Rybársky krúžok-začiatky rybolovnej techniky a získanie rybárskeho lístka

       Tenisový krúžok

Stolno-tenisový krúžok

Futbalový krúžok pre žiakov ZŠ -prípravka  / pre deti vo veku od 6 do 11 rokov/.

Futbalový krúžok pre dievčatá -žiačky ZŠ od 1. – 9. roč.

Vodné pólo pre žiakov ZŠ a SŠ 

Moderná gymnastika pre dievčatá MŠ a ZŠ

Joga pre dospelých

Relaxačné cvičenia pre ženy

Pilates – cvičenia pre dospelých

 

Elektrotechnický pre žiakov od piateho ročníka

Hasický a záchranársky krúžok pre chlacov a dievčatá ZŠ

Šikovníček  – výtvarné techniky a ručné práce pre deti MŠ

Výtvarno-umelecká činnosť pre deti od 6 rokov

Modelársky krúžok – plastikové a raketové modelárstvo

Lukostreľba pre žiakov ZŠ a SŠ

Divadelný krúžok pre chlapcov a dievčatá

Astronomický krúžok pre žiakov ZŠ a SŠ

Moderný tanec pre chlapcov a dievčatá

Ľudový tanec pre deti MŠ a ZŠ

 

Angličtina pre deti MŠ a ZŠ

Doučovanie a konzultácie z AJ pre ZŠ a SŠ

Doučovanie z matematiky pre žiakov ZŠ

 

Ponuka pre dospelých

Poplatok za kurz pre dospelých je 7€ mesačne.

Kurz AJ pre začiatočníkov a pokročilých

Kurz práce na PC – základy práce s PC a orientácia na internete pre začiatočníkov