PONUKOVÝ LIST ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV na šk. rok 2023/2024

 

 

Prihlášky sú k dispozícii v CVČ Nováky, alebo na webovom sídle CVČ.

Zápisné do krúžkov je10,-€ mesačne. Prihlásiť sa  a uhradiť účastnícky poplatok je potrebné   v CVČ v Novákoch na Ul. J. C. Hronského do 29.9.2023 . Informácie o prvých stretnutiach krúžkov budú zverejnené na stránke www.cvcnovaky.sk. Bližšie informácie získate v CVČ Nováky ,na tel. čísle 5461 227, alebo na adrese : cvc@cvcnovaky.sk

 Rybársky krúžok-začiatky rybolovnej techniky, získanie rybárskeho lístka 

Tenisový krúžok 

Plávanie pre žiakov 1.-4. ročníka

Vodné pólo pre žiakov ZŠ a SŠ

Futbalový krúžok pre žiakov ZŠ -prípravka  / pre deti vo veku od 6 do 11 rokov/.

Futbalový krúžok pre dievčatá -žiačky ZŠ od 1. – 9. roč.

Moderná gymnastika pre dievčatá MŠ a ZŠ / pre deti vo veku od 4 rokov/

Moderný tanec pre deti MŠ a ZŠ  / pre deti vo veku od 5 rokov/

Joga pre dospelých

Relaxačné cvičenia pre ženy

Pilates – cvičenia pre dospelých

Šikovníček  – výtvarné techniky a ručné práce pre deti MŠ

Výtvarno-umelecká činnosť pre deti od 6 rokov

Astronomický krúžok pre žiakov ZŠ a SŠ

Divadelný krúžok pre chlapcov a dievčatá 

Angličtina pre deti MŠ a ZŠ

Angličtina pre žiakov 1. a 2. ročníka

Doučovanie a konzultácie z AJ pre žiakov ZŠ

 

 

 

Shopping cart

close