PONUKOVÝ LIST ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV na šk. rok 2019/2020

 

Zápisné do krúžkov je 2,-€ mesačne (18,-€ na šk. rok ) a treba ho zaplatiť  v CVČ na Ul.J. C. Hronského. Informácie získate v CVČ Nováky, na tel. čísle 5461 227, alebo na adrese: cvcnovaky@post.sk

    Rybársky krúžok-začiatky rybolovnej techniky a získanie rybárskeho lístka

Tenisový krúžok      

Plávanie pre žiakov 1.-4. ročníka

Futbalový krúžok pre žiakov ZŠ -prípravka  / pre deti vo veku od 6 do 11 rokov/.

Futbalový krúžok pre dievčatá -žiačky ZŠ od 1. – 9. roč.

Vodné pólo pre žiakov ZŠ a SŠ 

Moderná gymnastika pre dievčatá MŠ a ZŠ

Joga pre dospelých

Relaxačné cvičenia pre ženy

Pilates – cvičenia pre dospelých

 

Elektrotechnický pre žiakov od 5. ročníka

Šikovníček  – výtvarné techniky a ručné práce pre deti MŠ

Výtvarno-umelecká činnosť pre deti od 6 rokov

Modelársky krúžok – plastikové a raketové modelárstvo

Lukostreľba pre žiakov ZŠ a SŠ

Moderný tanec pre chlapcov a dievčatá

Ľudový tanec pre deti MŠ a ZŠ

 

Angličtina pre deti MŠ a ZŠ

Doučovanie a konzultácie z AJ pre žiakov ZŠ