Zamestnanci CENTRA VOĽNÉHO ČASU v Novákoch

 

 

 

Ing. Viera HAGAROVÁ – riaditeľka

Iveta ŠTRBÁKOVÁ – pedagogický pracovník

Bc. go Peter Nižný – pedagogický pracovník

Júlia Ružinská – pedagogický pracovník

Bc.Klára BENKOVÁ – mzdová účtovníčka, ekonómka,

follow url Eva Sivá – upratovačka