ČísloPartner zmluvyPopis zmluvySúbor
4.2.20211/2021Mesto NovákyDohoda o spoločnom verejnom obstarávaní o službe poistenia.dohoda.pdf
30.3.20212/2021Union poisťovňa a.s.
Bratislava
Rámcová dohoda o poskytnutí poistných služiebdohoda č.2.pdf
1.3.20213/2021Základná škola NovákyNájomná zmluvaZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
01/2021
1.3.20213/2021Základná škola NovákyNájomná zmluvaZMLUVA O NÁJME Priestorov telocvične
02/2021
31.3.20214/2021KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaNÁVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
PRÁVNICKÝCH OSÔB A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSÔB + prílohy
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRÁVNICKÝCH OSÔB A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSÔB

Shopping cart

close