Číslo
fakrúry
DodávateľPredmetCelková
cena
MenaDátum
vystavenia
1/2022Slovak Telecom a.s.mesačné hlasové služby - pevná linka62,97EUR01.01.2022
2/2022Somi Applicationskonzultačné služby - ochrana osobných údajov50,00EUR04.01.2022
3/2022Slovak Telecom a.s.mesačné hlasové služby- mobil10,00EUR08.01.2022
4/2022Solitea Vemapoplatok za licenciu mzdový program102,48EUR18.01.2022
5/2022Stanislav Pech AQUAslužby PC38,54EUR31.01.2022
6/2022Somi Applicationskonzultačné služby - ochrana osobných údajov50,00EUR01.02.2022
7/2022Slovak Telecom a.s.mesačné hlasové služby - pevná linka57,98EUR01.02.2022
8/2022DOXX stravné lístky, s.r.o.stravné lístky486,00EUR08.02.2022
9/2022Slovak Telecom a.s.mesačné hlasové služby- mobil10,07EUR08.02.2022
10/2022Základná škola Novákyteplo 1/2022967,96EUR08.02.2022
11/2022Základná škola Novákyprenájom priestorov 1/2022236,00EUR23.02.2022
12/2022Základná škola Novákyelektrika 1/2022248,65EUR23.02.2022
13/2022Stanislav Pech AQUAslužby PC199,43EUR28.02.2022
14/2022Somi Applicationskonzultačné služby - ochrana osobných údajov50,00EUR01.03.2022
15/2022Slovak Telecom a.s.mesačné hlasové služby - pevná linka57,98EUR01.03.2022
16/2022Slovak Telecom a.s.mesačné hlasové služby- mobil16,99EUR08.03.2022
17/2022Slovenská gymnastická federáciaškolenie75,00EUR08.03.2022
18/2022Lekáreň Farmácia FINA, s.r.o.antigenový test296,00EUR07.03.2022
19/2022RAABE, s.r.o.výchovno vzdel. program43,46EUR11.03.2023
20/2022DOXX stravné lístky, s.r.o.stravné lístky554,00EUR11.03.2022
21/2022Základná škola Novákyteplo 2/2022994,55EUR24.03.2022
22/2022Základná škola Novákyelektrika 2/2022127,94EUR24.03.2022
23/2022Základná škola Novákyprenájom priestorov 2/2022236,00EUR24.03.2022
24/2022Stanislav Pech AQUAslužby PC140,62EUR31.03.2022
25/2022BP - COMslužby BOZP21,00EUR31.03.2022
26/2022Solitea Vemapoplatok za licenciu mzdový program241,98EUR31.03.2022
27/2022Slovak Telecom a.s.mesačné hlasové služby - pevná linka57,98EUR01.04.2022
28/2022DOXX stravné lístky, s.r.o.stravné lístky434,00EUR04.04.2022
29/2022Somi Applicationskonzultačné služby - ochrana osobných údajov50,00EUR01.04.2022
30/2022Asociácia centier voľného časučlenský poplatok50,00EUR11.04.2022
31/2022poplatok za licenciu mzdový program102,48EUR11.04.2022
32/2022Stanislav Pech AQUAslužby PC77,08EUR30.04.2022
33/2022Slovak Telecom a.s.mesačné hlasové služby - pevná linka57,98EUR01.05.2022
34/2022Slovak Telecom a.s.mesačné hlasové služby- mobil12,00EUR08.04.2022
35/2022DOXX stravné lístky, s.r.o.stravné lístky600,00EUR27.04.2022
36/2022Somi Applicationskonzultačné služby - ochrana osobných údajov50,00EUR02.05.2022
37/2022Základná škola Novákyteplo 3/2022943,51EUR15.05.2022
38/2022Základná škola Novákyprenájom priestorov 3/2022236,00EUR15.05.2022
39/2022Základná škola Novákyelektrika 3/2022127,94EUR15.05.2022
40/2022Základná škola Novákyvodné stočné I.Q 202289,00EUR15.05.2022
41/2022Slovak Telecom a.s.mesačné hlasové služby- mobil12,00EUR08.05.2022
42/2022Základná škola Novákyelektrika 4/2022127,94EUR16.05.2022
43/2022Základná škola Novákyprenájom priestorov 4/2022236,00EUR16.05.2022
44/2022Základná škola Novákyteplo 4/2022232,86EUR16.05.2022
45/2022DOXX stravné lístky, s.r.o.stravné lístky600,00EUR31.05.2022
46/2022Stanislav Pech AQUAslužby PC99,80EUR31.05.2022
47/2022Somi Applicationskonzultačné služby - ochrana osobných údajov50,00EUR01.06.2022
48/2022Slovak Telecom a.s.mesačné hlasové služby - pevná linka57,98EUR01.06.2022
49/2022Slovak Telecom a.s.mesačné hlasové služby- mobil12,28EUR08.06.2022
50/2022DOXX stravné lístky, s.r.o.stravné lístky546,00EUR30.06.2022
51/2022Stanislav Pech AQUAslužby PC246,77EUR30.06.2022
52/2022Lemon sport s.r.o.všeobecný materál27,90EUR16.06.2022
53/2022BP - COMslužby BOZP21,00EUR01.07.2022
54/2022Slovak Telecom a.s.mesačné hlasové služby - pevná linka58,16EUR01.07.2022
55/2022Somi Applicationskonzultačné služby - ochrana osobných údajov50,0EUR01.07.2022
56/2022Slovak Telecom a.s.mesačné hlasové služby- mobil12,00EUR08.07.2022
57/2022Základná škola Novákyelektrika 6/2022127,94EUR15.07.2022
58/2022Základná škola Novákyprenájom priestorov 6/2022236,00EUR15.07.2022
59/2022Základná škola Novákyteplo 6/2022301,94EUR15.07.2022
60/2022Základná škola Novákyvodné stočné II.Q89,00EUR15.07.2022
61/2022Základná škola Novákyprenájom telocvične413,00EUR29.07.2022
62/2022Základná škola Novákyprenájom priestorov - krúžok224,00EUR29.07.2022
63/2022Slovak Telecom a.s.mesačné hlasové služby - pevná linka57,98EUR01.08.2022
64/2022DOXX stravné lístky, s.r.o.stravné lístky546,00EUR02.08.2022
65/2022Somi Applicationskonzultačné služby - ochrana osobných údajov50,00EUR02.08.2022
66/2022Slovak Telecom a.s.mesačné hlasové služby- mobil12,00EUR08.08.2022
67/2022Základná škola Novákyelektrika 7/2022127,94EUR15.08.2022
68/2022Základná škola Novákyprenájom priestorov 7/2022236,00EUR15.08.2022
69/2022Základná škola Novákyteplo 7/2022297,64EUR15.08.2022
70/2022Slovak Telecom a.s.mesačné hlasové služby - pevná linka57,98EUR01.09.2022
71/2022Somi Applicationskonzultačné služby - ochrana osobných údajov50,00EUR02.09.2022
72/2022Solitea Vemaaplikácia6,00EUR06.09.2022
73/2022DOXX stravné lístky, s.r.o.stravné lístky642,00EUR07.09.2022
74/2022Slovenská gymnastická federáciaškolenie75,00EUR06.09.2022
75/2022Slovak Telecom a.s.mesačné hlasové služby- mobil16.99EUR08.09.2022
76/2022IVES s.r.o.účtovný program118,80EUR12.09.2022
77/2022Základná škola Novákyprenájom priestorov 8/2022236,00EUR15.09.2022
78/2022Základná škola Novákyelektrika 8/2022127,94EUR15.09.2022
79/2022Základná škola Novákyteplo 8/2022300,24EUR26.09.2022
80/2022Slovenská gymnastická federáciačlenský poplatok315,00EUR16.09.2022
81/2022Solitea Vemapoplatok za licenciu mzdový program111,00EUR16.09.2022
82/2022ŠEVT, s.r.o.tlačivá82,34EUR22.09.2022
83/2022BP - COMslužby BOZP21,00EUR30.09.2022
84/2022Slovak Telecom a.s.mesačné hlasové služby - pevná linka57,98EUR01.10.2022
85/2022DOXX stravné lístky, s.r.o.stravné lístky613,20EUR03.10.2022
86/2022Základná škola Novákyprenájom priestorov 9/2022236,00EUR17.10.2022
87/2022Základná škola Novákyelektrika 9/2022127,94EUR17.10.2022
88/2022Základná škola Novákyteplo 9/2022322,27EUR17.10.2022
89/2022Základná škola Novákyvodné stočné III.Q89,00EUR17.10.2022
90/2022Somi Applicationskonzultačné služby - ochrana osobných údajov50,00EUR17.10.2022
91/2022Solitea Vemapoplatok za licenciu mzdový program129,00EUR05.10.2022
92/2022Ka.soft, s.r.o.licencia na program33,00EUR22.10.2022
93/2022Wolters Kluwerodborná literatúra89,00EUR25.10.2022
94/2022EXO TECHOLOGIES s.r.o.priestor na web39,24EUR24.10.2022
95/2022Stanislav Pech AQUAslužby PC86,72EUR31.10.2022
96/2022Slovak Telecom a.s.mesačné hlasové služby - pevná linka57,98EUR03.11.2022
97/2022Somi Applicationskonzultačné služby - ochrana osobných údajov50,00EUR02.11.2022
98/2022DOXX stravné lístky, s.r.o.stravné lístky582,00EUR08.11.2022
99/2022Slovak Telecom a.s.mesačné hlasové služby- mobil12,00EUR08.11.2022
100/2022Základná škola Novákyprenájom priestorov 10/2022236,00EUR15.11.2022
101/2022Základná škola Novákyteplo 10/2022642,00EUR15.11.2022
102/2022Základná škola Novákyelektrika 10/2022127,94EUR15.11.2022
103/2022DOXX stravné lístky, s.r.o.stravné lístky613,20EUR30.11.2022
104/2022RAABE, s.r.o.výchovno vzdel. program35,00EUR24.11.2022
105/2022Stanislav Pech AQUAslužby PC96,35EUR30.11.2022
106/2022Somi Applicationskonzultačné služby - ochrana osobných údajov74,00EUR1.12.2022
107/2022Slovenská gymnastická federáciaseminár60,00EUR1.12.2022
108/2022BP -COMslužby BOZP21,00EUR1.12.2022
109/2022Slovak Telecom a.s.mesačné hlasové služby - pevná linka57,98EUR1.12.2022
110/2022Slovak Telecom a.s.mesačné hlasové služby- mobil30,90EUR8.12.2022
111/2022Základná škola Novákyprenájom priestorov 11/2022236,00EUR15.12.2022
112/2022Základná škola Novákyprenájom priestorov 12/2022236,00EUR15.12.2022
113/2022Základná škola Novákyelektrika 11/2022127,94EUR15.12.2022
114/2022Základná škola Novákyelektrika 12/2022127,94EUR15.12.2022
115/2022Základná škola Novákyvodné - stočné IV.Q91,52EUR15.12.2022
116/2022Základná škola Novákyteplo 11/20221040,10EUR15.12.2022
117/2022Základná škola Novákyprenájom priestorov334,00EUR15.12.2022
118/2022Kováčik s.r.o.kontrola hasiacich prístrojov97,80EUR21.12.2022
119/2022Slovak Telecom a.s.mesačné hlasové služby- mobil16,99EUR22.12.2022
120/2022Základná škola Novákyelektrika 5/2022127,94EUR22.12.2022
121/2022Základná škola Novákyprenájom priestorov236,00EUR22.12.2022
122/2022Základná škola Novákyteplo 5/2022319,61EUR22.12.2022
123/2022Základná škola Novákyteplo 12/20221058,92EUR22.12.2022

Shopping cart

close