Zmluvy 2014

ČísloPartner zmluvyPopis zmluvySúbor
Dodatok č.2 k Zmluve o nebytových priestorov zo dňa 2.1.2014Základna škola Novákyzmena sadzby el.energieSCAN0030.PDF
Zmuva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia zo dňa 1.4.2014BP-COM s.r.o., Diviacka Nová Vesbezpečnosť a ochrana zdravia pri práciSCAN0031.PDF

Shopping cart

close