Informácie o prvých stretnutiach krúžkov

Moderný tanec : 3.10.2023 o 16,00 hod. v CVČ

Plávanie : 3.10.2023 o 13,30 hod. v NCVP Nováky

Rybársky krúžok : 6.10.2023 o 15,00 hod. v CVČ

Šikovníček : 3.10.2023 o 16,00 hod. v CVČ

Pilates : 3.10.2023 o 17,30 hod. v CVČ

Joga : 3.10.2023 o 18,30 hod. v CVČ

Moderná gymnastika: podľa rozdelenia a pokynov trénerky

Shopping cart

close