Informácie o prvých stretnutiach krúžkov

Moderný tanec : 3.10.2023 o 16,00 hod. v CVČ Plávanie : 3.10.2023 o 13,30 hod. v NCVP Nováky Rybársky krúžok : 6.10.2023 o 15,00 hod. v CVČ Šikovníček : 3.10.2023 o 16,00 hod. v CVČ Pilates : 3.10.2023 o 17,30 hod. v CVČ Joga :…

Oznam

Centrum voľného času v Novákoch informuje rodičov, že z dôvodu veľkého záujmu o krúžok moderná gymnastika je prihlasovanie detí uzavreté, nakoľko kapacita priestorových možností je obmedzená. Ďalší záujemcovia budú ako náhradníci v prípade uvoľnenia miesta.

Shopping cart

close