ČísloPartner zmluvyPopis zmluvySúbor
25.5.20221/2022KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Slovenská republika
Poistenie zodpovednosti za škodu
Informačný dokument o poistnom produkte
PID_PZ_443.pdf
25.5.20222/2022KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaNÁVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRÁVNICKÝCH OSÔB A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSÔBCVC_Novaky_443.pdf
25.5.20223/2022Mesto NovákyDohoda o spoločnom verejnom obstarávaníDohoda.pdf
25.5.20224/2022KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU MATERSKÝCH,
ZÁKLADNÝCH, STREDNÝCH A VYSOKÝCH ŠKÔL
ZD.pdf
25.5.20225/2022KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
PRÁVNICKÝCH OSÔB A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSÔB (VPP ZP 606-6)
VPP.pdf
25.5.20226/2022KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE POISTENIE MAJETKU
PRÁVNICKÝCH OSÔB A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSÔB (VPP MP 106-6)
VPP_MP.pdf

Shopping cart

close