Mestské tábory s dennou dochádzkou

Centrum voľného času v Novákoch oznamuje rodičom, že pripravuje pre deti mestské tábory s dennou dochádzkou a to prednostne pre deti 1.-4. ročníka.

Termíny: 1.turnus : 4.7 .- 8.7.2022 / poplatok 80€ – 4 dni/

2.turnus: 11.7. – 15.7.2022 / poplatok 100€ – 5 dní/

Program je zameraný na rekreačné, športové a oddychové aktivity, tvorivé dielne, zábavnú angličtinu a iné.

Poplatok zahŕňa stravovanie a poistenie dieťaťa, materiál na aktivity s animátormi.

Aktivity sú zabezpečené od 6,00 – 16,00 hod.

V prípade záujmu môžete svoje dieťa predbežne prihlásiť na adresu: cvcnovaky@post.sk

Informácie aj na tel. čísle 046 5461 227

Prihlásiť dieťa a uhradiť poplatok je potrebné v CVČ Nováky do 31.5.2022 v čase od 8,30-16,00 hod.

Shopping cart

close