Pokračovanie v činnosti

Centrum voľného času v Novákoch pokračuje vo výchovno-vzdelávacej činnosti vo všetkých záujmových krúžkoch podľa rozvrhu od pondelka 10.1.2022.

Pri nástupe je potrebné priniesť vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa o bezpríznakovosti, ktoré je k dispozícii na stránke www: minedu.sk, alebo v CVČ.

Informácie na tel. čísle: 046 5461 227

Shopping cart

close