Informácie k výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ od 8.11.2021

Od 8.11.2021 je okres Prievidza v bordovej fáze -II. stupeň ohrozenia.

Individuálne vzdelávanie pokračuje prezenčnou formou podľa platného rozvrhu.

Skupinové vzdelávanie / záujmové krúžky/ pokračuje prezenčnou formou v menších skupinách podľa pokynov vedenia CVČ a vedúcich krúžkov.

Shopping cart

close