Rozhodnutie

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods.8 zákona č.245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon/ s účinnosťou od 29.novembra 2021 do 9.januára 2022 mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času. Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia v termíne…

Slovenský Pohár v modernej gymnastike

V sobotu 13.11.2021 sa v Prešove uskutočnil Slovenský Pohár v modernej gymnastike v C kategórii. Zo Západu Slovenska medzi päť najlepších sa prebojovali tri gymnastky Amy Janšáková, Emma Lazarčíková a Natália Birošíková, ktoré trénujú v Centre voľného času Nováky / Emka z 2. miesta, Amy…

Informácie k výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ od 8.11.2021

Od 8.11.2021 je okres Prievidza v bordovej fáze -II. stupeň ohrozenia. Individuálne vzdelávanie pokračuje prezenčnou formou podľa platného rozvrhu. Skupinové vzdelávanie / záujmové krúžky/ pokračuje prezenčnou formou v menších skupinách podľa pokynov vedenia CVČ a vedúcich krúžkov.

Shopping cart

close