Rozhodnutie zriaďovateľa

Na základe opatrenia krízového štábu OÚ Prievidza a odporučenia RÚVZ Bojnice zo dňa 4.2.2O21 z dôvodu vysokého nárastu pozitívne testovaných pacientov na COVID-19 Mesto Nováky ako zriaďovateľ vydáva ROZHODNUTIE ZRIAĎOVATEĽA č.12/2O21
S účinnosťou od 5.2.2O21 do 21.2.2O21 mimoriadne prerušuje prevádzku škôl a školských zariadení všetkých stupňov s výnimkou materských škôl a školských klubov pri ZŠ pre deti zamestnancov kritickej infraštruktúry zamestnávateľov a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

Shopping cart

close