LETNÉ PRÁZDNINY

Centrum voľného času v Novákoch oznamuje rodičom, že pripravuje pre deti denné letné aktivity v nasledovných termínoch:

Termíny: 1. turnus: 3.7.2023 – 7.7.2023 / poplatok 100€ – 4dni/

  1. rekreačno- športové aktivity / denný tábor/
  2. divadelné sústredenie / tvorivá dramatika/
  3. sústredenie gymnastiek

2. turnus: 10.7.2023 – 14.7.2023 / poplatok 125€ – 5 dní/

  1. rekreačno- športové aktivity / denný tábor/
  2. sústredenie gymnastiek

Program je zameraný na rekreačné, športové a oddychové aktivity, tvorivé dielne, zábavnú angličtinu a iné.

Poplatok zahŕňa stravovanie a poistenie dieťaťa, materiál na aktivity s animátormi.

Aktivity sú zabezpečené od 6,00 – 16,00 hod.

V prípade záujmu môžete svoje dieťa predbežne prihlásiť na adresu: cvc@cvcnovaky.sk

Informácie aj na tel. čísle: 046 5461 227

Záväzné písomné prihlášky sú k dispozícií v CVČ Nováky.

Poplatok je potrebné uhradiť v CVČ do 31.5.2023 od 8,30 do 16,00 hod.

Shopping cart

close