Ponukový list záujmových útvarov na šk. rok 2013/2014

Zápisné do krúžkov je 18,-€ na šk.rok a treba ho zaplatiť do 30.9.2013 v CVČ. Otvorenie krúžkovej činnosti bude v CVČ Nováky 30.9.2013 o 16,00 hod. Pri odovzdávaní Vzdelávacieho poukazu ponúkame účastníkovi ZÚ zľavu 50%.

 1. Rybársky krúžok-začiatky rybolovnej techniky a získanie rybárskeho lístka
 2. Tenisový krúžok
 3. Futbalový krúžok pre žiakov ZŠ prípravka (pre deti od 6 – 11 rokov)
 4. Vodné pólo pre žiakov ZŠ a SŠ
 5. Stolno-tenisový krúžok pre žiakov ZŠ
 6. Športová predpríprava pre chlapcov  a dievčatá vo veku  5 – 6 rokov.
 7. Internet klub-pravidelný prístup na internet, tvorba projektov a prezentácií na vyučovanie
 8. Hry na PC pre deti MŠ a ZŠ
 9. Šikovníček-výtvarné, ľudové techniky, ručné práce, práca s hlinou a drôtom pre MŠ, ZŠ
 10. Dievčenská škola – ručne vyrábané dekoračné predmety
 11. Lego-klub pre MŠ a ZŠ
 12. Angličtina pre deti MŠ a ZŠ
 13. Doučovanie a konzultácie z AJ pre ZŠ a SŠ, príprava na maturitu
 14. Nemecký jazyk pre žiakov ZŠ
 15. Doučovanie a konzultácie z NJ pre ZŠ a SŠ
 16. Ruský jazyk pre ZŠ
 17. Joga pre dospelých
 18. Detská joga – cvičenia pre rodičov s deťmi
 19. Gravid joga – joga pre budúce mamičky
 20. Moderná gymnastika pre dievčatá MŠ a ZŠ
 21. Moderný tanec pre chlapcov a dievčatá
 22. Relaxačné cvičenia pre ženy
 23. Pilates – cvičenia pre dospelých
 24. Modelársky krúžok pre ZŠ-zhotovovanie plastových a papierových modelov
 25. Elektrotechnický pre žiakov od piateho ročníka
 26. Mediálny krúžok – z dôrazom na fotografiu, tvorbu filmu a prezentácie 
 27. Šachový krúžok pre žiakov ZŠ
 28. Včelársky krúžok – základy včelárstva

Ponuka pre dospelých

Poplatok za kurz pre dospelých je 7€ mesačne.

 1. Kurz AJ pre začiatočníkova pokročilých
 2. Kurz AJ pre seniorov
 3. Kurz NJ pre začiatočníkov
 4. Kurz práce na PC – základy práce s PC a orientácia na internete pre začiatočníkov a pokročilých

Shopping cart

close