Tvorivé dielne počas letných prázdnin

Centrum voľného času v Novákoch pripravilo pre deti nášho mesta prázdninové tvorivé dielne v termínoch 1.-4. 7 .2013

a 19.-23.8.2013.

Dielne sú zamerané na rôzne výtvarné techniky napr. práca s papierom, maľovanie na sklo, výroba náramkov, darčekov, odliatky zo sadry, maľovanie pieskom…

Okrem tvorivých dielní ponúkame deťom hry na PC, športové aktivity, stolový futbal, stolný tenis, konverzácie z AJ, lego a voľnú činnosť podľa vlastného záujmu.

 Všetky uvedené aktivity začínajú denne od 10,00 hod.v Centre voľného času.

Shopping cart

close