Podujatia na mesiac apríl 2014

 3.4.2014   Coca-cola cup Školský pohár – futbalový turnaj ZŠ 2. kolo

Turnaj sa odohrá dňa 3.4.2014 o 9,00 hod. na futbalovom štadióne v Novákoch na umelej tráve. Súpermi ZŠ Nováky budú školy:ZŠ Klátova Nová Ves,ZŠ Veľká Okružná Partizánske, ZŠ Partizánska 6 Bánovce n. Bebravou. Príďte povzbudiť našich žiakov.

 10.4.2014  Pečenie medovníkov – v CVČ sa budú piecť medovníky, aby si ich deti mohli ozdobiť na tvorivých dielňach

 11.4.2014  Veľkonočné tvorivé dielne – aj tento rok pripravujeme pre deti tvorivé dielne v CVČ pre deti z ŠKD. Bude pripravené zdobenie medovníkov, maľovanie veľkonočných vajíčok, výroba veľkonočných pohľadníc,ozdôb do kvetináča. Tvorivé dielne začnú o 13,00 hod. v CVČ.

 16.4.2014  Stolno-tenisový turnaj o čokoládového zajaca – tradičný turnaj pre žiakov 1.a 2.stupňa ZŠ.Deti dostanú sladkú odmenu a víťazi čokoládového zajaca. Súťaž sa začína o14,00 hod.v priestoroch CVČ.

       

Shopping cart

close