Ponukový list záujmových útvarov na šk. rok 2017/2018

1. Rybársky krúžok – začiatky rybolovnej techniky a získanie rybárskeho lístka

2. Tenisový krúžok

3. Vodné pólo – pre žiakov ZŠ a SŠ – plavecká prípravka

4. Futbalový krúžok pre žiakov ZŠ, prípravka  / pre deti vo veku od 6 – 11 rokov /

5. Futbalový krúžok pre dievčatá – žiačky ZŠ od 1.-9. ročníka

6. Moderná gymnastika pre dievčatá MŠ a ZŠ

7. Joga pre dospelých

8. Relaxačné cvičenia pre ženy

9. Pilates – cvičenia pre dospelých

10. Elektrotechnický krúžok pre žiakov od 5. ročníka

11. Hasičský a záchranársky krúžok pre chlapcov a dievčatá ZŠ

12. Modelársky krúžok- plastikové a raketové modelárstvo

13. Šikovníček a dievčenská škola – výtvarné, ľudové techniky, ručne vyrábané dekoračné predmety, práca s hlinou a drôtom pre deti MŠ a ZŠ

14. Malá gazdinka pre žiakov 3.-4. ročníka

15. Angličtina pre deti MŠ a ZŠ

16. Doučovanie a konzultácie z AJ pre žiakov ZŠ a SŠ, príprava na maturitu

17. Doučovanie a konzultácie z NJ pre ZŠ

18. Doučovanie z matematiky pre žiakov ZŠ, príprava na monitor

19. Lukostreľba pre žiakov ZŠ a SŠ

20. Moderný tanec pre chlapcov a dievčatá

Zápisné do všetkých krúžkov je 2€ mesačne / 18 € na školský rok/ a treba ho zaplatiťv Centre voľného času.

Otvorenie krúžkovej činnosti bude v CVČ na Ul. Hronského v Novákoch dňa 29.9.2017 / piatok/ o 16,00 hod.

Informácie získate v CVČ Nováky, na tel. čísle 5461 227, alebo na adrese:cvcnovaky@post.sk

 

PONUKA PRE DOSPELÝCH

1. Kurz AJ pre začiatočníkov a pokročilých

2. Kurz NJ pre začiatočníkov a pokročilých

3. Kurz práce s PC – základy práce s PC a orientácia na internete pre začiatočníkov

Poplatok za kurz pre dospelých je 7€ mesačne.

Shopping cart

close