Zlatý blyskáč 2017

Členovia Krúžku mladých rybárov pri CVČ Nováky sa v dňoch 1.5.2017 v Kanianke, 6.5.2017 v Novákoch a 8.5.2017 v Prievidzi zúčastnili rybárskych pretekov Zlatý blyskáč 2017. Súťaž prebiehala v love rýb udicou- plávaná. Celého podujatia sa zúčastnilo 70 členov z celého okresu. Účastníci boli rozdelení do skupín U10-11 členov, U15 – 14 členov a U18 sme neobsadili.

Dňa 1.5.2017 na VN Kanianka sa zúčastnilo 20 súťažiacich, kde najviac rýb z našej skupiny nalovil Tobiaš Štanga o váhe 5,9 kg.

Dňa 6.5.2017 pokračovala súťaž  na VN Nováky. Na novácke jazero prišlo 23 súťažiacich. Na domácej vode sa najviac darilo Daniele Rusovej, ktorá ulovila 6,8 kg rýb. Zároveň v celkovom hodnotení obsadila tretie miesto a odniesla si vecné ceny.

Po skončení pretekov si všetci účastníci prevzali upomienkové darčeky od nášho pána primátora RNDr. Daniela Daniša.

Záverečné podujatie bolo na OR 1 Nitra v Prievidzi dňa 8.5.2017. Sem prišlo 21 našich členov. V tento deň sa najviac darilo Jurajovi  Zaťkovi ulovil 10,1 kg rýb a zároveň vo svojej skupine obsadil tretie miesto a od usporiadateľa získal odmenu. Taktiež všetci súťažiaci dostali upomienkové darčeky od  prievidzskej pani primátorky JUDr. Kataríny Macháčkovej.

Súťaž prebiehala v dobrom športovom duchu, kde nám prialo aj počasie. Bola to odmena za hodiny strávené v CVČ , kde sa deti oboznamovali s rybárskou terminológiou a technikou. Na záver boli odmenené všetky deti rybárskymi predmetmi od štedrých sponzorov.

Ďakujeme vedúcemu rybárskeho krúžku Mariánovi Ďurinovi za prípravu detí na súťaže a dlhoročnú prácu v CVČ Nováky.

 

Shopping cart

close