go here Členovia Krúžku mladých rybárov pri CVČ Nováky sa v dňoch 1.5.2017 v Kanianke, 6.5.2017 v Novákoch a 8.5.2017 v Prievidzi zúčastnili rybárskych pretekov Zlatý blyskáč 2017. Súťaž prebiehala v love rýb udicou- plávaná. Celého podujatia sa zúčastnilo 70 členov z celého okresu. Účastníci boli rozdelení do skupín U10-11 členov, U15 – 14 členov a U18 sme neobsadili.

Dňa 1.5.2017 na VN Kanianka sa zúčastnilo 20 súťažiacich, kde najviac rýb z našej skupiny nalovil Tobiaš Štanga o váhe 5,9 kg.

source link

Dňa 6.5.2017 pokračovala súťaž  na VN Nováky. Na novácke jazero prišlo 23 súťažiacich. Na domácej vode sa najviac darilo Daniele Rusovej, ktorá ulovila 6,8 kg rýb. Zároveň v celkovom hodnotení obsadila tretie miesto a odniesla si vecné ceny.

Po skončení pretekov si všetci účastníci prevzali upomienkové darčeky od nášho pána primátora RNDr. Daniela Daniša.

Záverečné podujatie bolo na OR 1 Nitra v Prievidzi dňa 8.5.2017. Sem prišlo 21 našich členov. V tento deň sa najviac darilo Jurajovi  Zaťkovi ulovil 10,1 kg rýb a zároveň vo svojej skupine obsadil tretie miesto a od usporiadateľa získal odmenu. Taktiež všetci súťažiaci dostali upomienkové darčeky od  prievidzskej pani primátorky JUDr. Kataríny Macháčkovej.

Súťaž prebiehala v dobrom športovom duchu, kde nám prialo aj počasie. Bola to odmena za hodiny strávené v CVČ , kde sa deti oboznamovali s rybárskou terminológiou a technikou. Na záver boli odmenené všetky deti rybárskymi predmetmi od štedrých sponzorov.

Ďakujeme vedúcemu rybárskeho krúžku Mariánovi Ďurinovi za prípravu detí na súťaže a dlhoročnú prácu v CVČ Nováky.