TVORIVÉ DIELNE počas jarných prázdnin

Počas jarných prázdnin budú v CVČ Nováky pripravené pre deti TVORIVÉ DIELNE denne v čase od 10,00-16,00 hod.

Budú zamerané na rôzne výtvarné techniky- práca s papierom, maľovanie na sklo, na textil, servítková technika, výroba odliatkov zo sadry, výroba náhrdelníkov, maľovanie pieskom…

Okrem tvorivých dielní ponúkame deťom hry na PC, športové aktivity,stolový futbal, stolný tenis, lego, konverzácia z AJ a rôzne činnosti podľa záujmu detí.

Pokračovať bude aj tréningový proces športových krúžkov / futbal, vodné pólo,gymnastika na športoviskách i v priestoroch CVČ./

Centrum voľného času bude počas jarných prázdnin otvorené denne od 10,00-16,00 hod.

Shopping cart

close