Tvorivé dielne počas jarných prázdnin

Počas jarných prázdnin budú v CVČ Nováky pripravené pre deti TVORIVÉ DIELNE denne v čase od 10,00-12,00 hod. zamerané na rôzne výtvarné techniky – práca s papierom,maľovanie na sklo, na textil,servítková technika,výroba odliatkov zo sadry,výroba náhrdelníkov,maľovanie pieskom…

Okrem tvorivých dielní ponúkame deťom hry na PC,športové aktivity,stolový futbal,stolný tenis,lego,konverzáciu z AJ a rôzne činnosti podľa záujmu detí.

Pokračovať bude aj tréningový proces športových krúžkov/ futbal,vodné pólo,gymnastika/na športoviskách i v priestoroch CVČ.

Centrum voľného času bude počas jarných prázdnin otvorené denne od 10,00-16,00 hod.

Shopping cart

close