Aerobik v CVČ

Centrum voľného času v Novákoch ponúka záujemcom o aeróbne cvičenie ďalšiu pohybovú aktivitu, aerobik so zameraním na step aerobik a fit lopty.

Prvé stretnutie s cvičiteľkou sa uskutoční dňa 11.4. 2013 o 17,30 hod. v Centre voľného času.

Shopping cart

close