Otvorenie krúžku MODERNÝ TANEC

Centrum voľného času v Novákoch otvára krúžok moderného tanca  pre deti MŠ a ZŠ.

 Prvé stretnutie bude dňa 17.1.2013 / štvrtok/ o 15,30 hod. v priestoroch Centra voľného času.

 Bližšie informácie v CVČ, alebo na tel. čísle 5461 227

 Tešíme sa na Vašu účasť!

Shopping cart

close