Poplatok za krúžky od 1.2.2023

Na základe VZN č. 1/2023 o určení výšky príspevku od zákonných zástupcov detí/ žiakov a dospelých na čiastočnú náhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území mesta Nováky od 1.2.2023 je mesačný príspevok v CVČ určený nasledovne: a/ mesačný príspevok za krúžok 10€ b/…

Shopping cart

close