Úspechy našich gymnastiek

 Dňa 8.3.2015 sa zúčastnili medzinárodnej súťaže PRINCESS CUP 2015 v Prievidzi.

Umiestnenia: Zoja Žiaková -9 miesto

                     Kristína Martišová – 6 miesto

                     Lorraine Amie Kolibková – 4 miesto

                     Romana Semaníková – 9 miesto

                     Nikola Karaková – 12 miesto

                     Ľubica Martišová – 9 miesto

Súťažili so zostavami s obručou, bez náčinia a so švihadlom.

Dňa 28.3.2015 na medzinárodnej súťaži RAPID CUP v Bratislave v kategórii MINI sa zúčastnila Tatiana Charina so zostavou bez náčinia. Z trinástich zúčastnených dievčat v tejto kategórii sa Tatiana umiestnila na krásnom 5. mieste.

Dňa 12.4.2015 na medzinárodnej súťaži SPRING CUP Brno v kategórii MINI A súťažila Tatiana Charina v zostave bez náčinia a umiestnila sa na 8. mieste.

Na medzinárodnej súťaži o PRIBINOV POHÁR v Nitre sa zúčastnila Ľubica Martišová.Cvičila v III.kategórii zostáv bez náčinia a zostavu so švihadlom a umiestnila sa na 9.mieste.

Dňa 25.4.2015 sa Ľubica Martišová zúčastnila medzinárodnej súťaže mesta Vyškov.Cvičila zostavu so švihadlom, s ktorou sa umiestnila na 5.mieste a postúpila do finále.V celkovom hodnotení skončila na 9.mieste.

Dňa 8.5.2015 sa konali aj majstrovstvá TRENČIANSKEHO KRAJA v Liptovskom Mikuláši.V hlavnom programe súťažila Ľubica Martišová, ktorá obsadila krásne 2.miesto.

V základnom programe sa zúčastnila Lorraine Amie Kolibková -3.miesto,Romana Semaníková -4.miesto,Nina Karaková -5.miesto,Zoja Žiaková -5.miesto,Kristína Martišová -7.miesto

Gymnastkám blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu CVČ Nováky a prajeme ďalšie úspechy.

Shopping cart

close